• Nowatorski system mailingowo-SMSowy
    Nowatorski system głosowania uchwał drogą elektroniczną.
    Nowatorski w swej szczegółowości wykaz kosztów w sprawozdaniach finansowych – faktura po fakturze. Nasi Mieszkańcy wiedzą o każdej złotówce wydanej z konta Wspólnoty.
  • Demo

    Niniejszym mamy zaszczyt przedstawić Państwu naszą ofertę na obsługę Państwa nieruchomości. Naszym nadrzędnym celem jest spełnienie Państwa oczekiwań, dlatego poza należytą starannością w zarządzaniu nieruchomością i dążeniem do minimalizacji kosztów jej funkcjonowania, oferujemy pełną przejrzystość naszych działań za pośrednictwem portalu MOJE MIESZKANIE

Wewnętrzne procedury jako narzędzie sprawnego administrowania

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wdrożenie wewnętrznych procedur, które usprawniają pracę administratorów
i księgowości. W efekcie został podniesiony standard świadczonych przez nas usług, co skutkuje dużą liczbą pozytywnych opinii
i rekomendacji.

W naszej firmie funkcjonują m.in. procedury:
- Przejęcia nieruchomości do administrowania
- Obsługi zgłoszeń i awarii technicznych
- Przygotowania inwestycji i wyboru wykonawcy
- Protokołowania zebrań Zarządu Wspólnoty
- Sprawozdawczości księgowej
- Okresowego rozliczania kosztów lokali
- Windykacji należności
- Realizacji płatności

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z Działem Marketingu:


783 298 248