• dostęp mieszkańców do wszystkich uchwał, umów, faktur, protokołów a także obowiązujących przepisów prawa
  • bieżąca informacja na temat własnych rozliczeń ze wspólnotą i ponoszonych przez wspólnotę kosztów
  • zgłaszanie usterek i wniosków; aktualna informacja o zaawansowaniu realizacji zgłoszeń
  • ogłoszenia bieżące, ankiety np. w sprawie wyboru wariantu rozwiązania problemu

Logowanie

PORTAL INTERNETOWY MOJE MIESZKANIE

Nowoczesne zarządzanie nieruchomościami wymaga maksymalnej przejrzystości działań Zarządu Wspólnoty i firmy administrującej oraz szybkiego dostępu do informacji. Te dwa kluczowe zadania chcemy realizować poprzez nasz własny portal internetowy Moje Mieszkanie.

Każdy mieszkaniec korzystający z portalu ma swój indywidualny kod dostępu, umożliwiający mu pełny wgląd w dokumenty wspólne oraz swoje indywidualne.

Istnieje możliwość automatycznego powiadamiania o pojawieniu się na portalu istotnych dla danej osoby informacji.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z Działem Marketingu:


783 298 248