• Nowatorski system mailingowo-SMSowy
    Nowatorski system głosowania uchwał drogą elektroniczną.
    Nowatorski w swej szczegółowości wykaz kosztów w sprawozdaniach finansowych – faktura po fakturze. Nasi Mieszkańcy wiedzą o każdej złotówce wydanej z konta Wspólnoty.
  • Demo

    Niniejszym mamy zaszczyt przedstawić Państwu naszą ofertę na obsługę Państwa nieruchomości. Naszym nadrzędnym celem jest spełnienie Państwa oczekiwań, dlatego poza należytą starannością w zarządzaniu nieruchomością i dążeniem do minimalizacji kosztów jej funkcjonowania, oferujemy pełną przejrzystość naszych działań za pośrednictwem portalu MOJE MIESZKANIE

Indywidualne, nie rutynowe podejście do Klienta

Działamy zgodnie z zasadą, że to my dostosowujemy się do potrzeb i oczekiwań naszych Klientów, a nie odwrotnie.

W oparciu o inicjatywę Mieszkańców i własne pomysły proponujemy rozwiązania wykraczające poza standardowe zarządzanie, wychodzące naprzeciw potrzebom danej Wspólnoty Mieszkaniowej.

Maksymalna przejrzystość zarządzania

Jesteśmy gotowi wdrożyć dla Państwa osiedla internetowy system nadzoru nad zarządzaniem (w ramach portalu Moje Mieszkanie), gdzie każdy właściciel lokalu będzie miał bieżący wgląd we wszystkie dokumenty przetargowe, zlecenia, faktury, protokoły odbiorów i inne
(np. notatki ze spotkań czy zgłaszanych przez siebie interwencji). Dodatkowo właściciel będzie miał dostęp do swoich rozliczeń, dokonanych wpłat i ewentualnej wysokości zaległości.

Doskonała znajomość lokalnej problematyki

Kilkunastoletnie doświadczenie w pracy
na płaszczyźnie samorządowej oraz ogromna wiedza na temat problemów społeczności lokalnych pozwalają nam skuteczniej od innych rozwiązywać problemy mieszkańców osiedli, szczególnie te powstałe w relacjach z władzami miasta.

Nowatorski system mailingowo/SMS-owy

Aby maksymalnie usprawnić wymianę informacji z mieszkańcami uruchomiliśmy własny system mailingowy, dzięki któremu możemy m.in.
1. za pośrednictwem SMS:
- natychmiastowo informować wszystkich mieszkańców o zagrożeniach (np. pożarze budynku)
2. za pośrednictwem emaili
- przekazywać kopie wszystkich zebranych ofert na wykonane prace
- poddawać pod dyskusję różne warianty uchwał i propozycji inwestycyjnych
- regularnie (np. raz w miesiącu) przekazywać każdemu właścicielowi kartotekę lokalową ze szczegółowym wykazem naliczeń i wpłat
- okresowo (np. raz na kwartał) składać sprawozdania finansowe ze szczegółowym wykazem wszystkich faktur, rachunków i not
- automatycznie wysyłać przypomnienia
i wezwania do zapłaty, informacje o możliwości odcięcia ciepłej wody itp.

Korzystna stawka za administrowanie

Ze względu na zakres i profesjonalizm oferowanych usług nasza oferta z pewnością zostanie uznana przez Państwa za atrakcyjną również pod względem ceny.

Oparcie się na nowoczesnych technologiach

Wykorzystując nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie nowoczesnych technologii elektronicznych i teleinformatycznych, staramy się przedstawiać rozwiązania usprawniające życie i funkcjonowanie na osiedlu.

Wewnętrzne procedury jako narzędzie sprawnego administrowania

Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wdrożenie wewnętrznych procedur, które usprawniają pracę administratorów
i księgowości. W efekcie został podniesiony standard świadczonych przez nas usług, co skutkuje dużą liczbą pozytywnych opinii
i rekomendacji.

W naszej firmie funkcjonują m.in. procedury:
- Przejęcia nieruchomości do administrowania
- Obsługi zgłoszeń i awarii technicznych
- Przygotowania inwestycji i wyboru wykonawcy
- Protokołowania zebrań Zarządu Wspólnoty
- Sprawozdawczości księgowej
- Okresowego rozliczania kosztów lokali
- Windykacji należności
- Realizacji płatności

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z Działem Marketingu:


783 298 248