• Nowatorski system mailingowo-SMSowy
    Nowatorski system głosowania uchwał drogą elektroniczną.
    Nowatorski w swej szczegółowości wykaz kosztów w sprawozdaniach finansowych – faktura po fakturze. Nasi Mieszkańcy wiedzą o każdej złotówce wydanej z konta Wspólnoty.
  • Demo

    Niniejszym mamy zaszczyt przedstawić Państwu naszą ofertę na obsługę Państwa nieruchomości. Naszym nadrzędnym celem jest spełnienie Państwa oczekiwań, dlatego poza należytą starannością w zarządzaniu nieruchomością i dążeniem do minimalizacji kosztów jej funkcjonowania, oferujemy pełną przejrzystość naszych działań za pośrednictwem portalu MOJE MIESZKANIE

Nowatorski system mailingowo/SMS-owy

Aby maksymalnie usprawnić wymianę informacji z mieszkańcami uruchomiliśmy własny system mailingowy, dzięki któremu możemy m.in.
1. za pośrednictwem SMS:
- natychmiastowo informować wszystkich mieszkańców o zagrożeniach (np. pożarze budynku)
2. za pośrednictwem emaili
- przekazywać kopie wszystkich zebranych ofert na wykonane prace
- poddawać pod dyskusję różne warianty uchwał i propozycji inwestycyjnych
- regularnie (np. raz w miesiącu) przekazywać każdemu właścicielowi kartotekę lokalową ze szczegółowym wykazem naliczeń i wpłat
- okresowo (np. raz na kwartał) składać sprawozdania finansowe ze szczegółowym wykazem wszystkich faktur, rachunków i not
- automatycznie wysyłać przypomnienia
i wezwania do zapłaty, informacje o możliwości odcięcia ciepłej wody itp.

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z Działem Marketingu:


783 298 248