• Nowatorski system mailingowo-SMSowy
  Nowatorski system głosowania uchwał drogą elektroniczną.
  Nowatorski w swej szczegółowości wykaz kosztów w sprawozdaniach finansowych – faktura po fakturze. Nasi Mieszkańcy wiedzą o każdej złotówce wydanej z konta Wspólnoty.
 • Demo

  Niniejszym mamy zaszczyt przedstawić Państwu naszą ofertę na obsługę Państwa nieruchomości. Naszym nadrzędnym celem jest spełnienie Państwa oczekiwań, dlatego poza należytą starannością w zarządzaniu nieruchomością i dążeniem do minimalizacji kosztów jej funkcjonowania, oferujemy pełną przejrzystość naszych działań za pośrednictwem portalu MOJE MIESZKANIE

Obsługa księgowa i ekonomiczna nieruchomości

 • prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów
 • odczyt liczników i rozliczanie kosztów zużycia mediów w indywidualnych
 • i wspólnych lokalach
 • wystawianie dokumentów księgowych, a także informacji dla właścicieli lokali o wysokości zaliczek
 • windykacja przedsądowa należności, pożytków oraz innych przychodów
 • z nieruchomości wspólnej
 • przygotowywanie deklaracji, rozliczeń, zestawień związanych
 • z opłacaniem podatków i innych opłat publicznoprawnych
 • przygotowywanie w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty projektów
 • i rozliczeń rocznych planów gospodarczych
 • organizowanie i obsługa zebrań właścicieli, w tym zawiadamianie
 • o zebraniu oraz przeprowadzanie głosowania uchwał w drodze indywidualnego zbierania głosów i powiadamianie właścicieli o wynikach głosowania
 • wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń właścicielom lokali
 • prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali oraz danych teleadresowych właścicieli
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentów i dokumentacji dotyczącej nieruchomości
 • prowadzenie działań zmierzających do minimalizacji kosztów
 • i maksymalizacji przychodów wspólnoty przy zachowaniu standardów i etyki zawodowej
 • obsługa konta bankowego Wspólnoty w zakresie uzgodnionym
 • z Zarządem

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z Działem Marketingu:


783 298 248