• Nowatorski system mailingowo-SMSowy
  Nowatorski system głosowania uchwał drogą elektroniczną.
  Nowatorski w swej szczegółowości wykaz kosztów w sprawozdaniach finansowych – faktura po fakturze. Nasi Mieszkańcy wiedzą o każdej złotówce wydanej z konta Wspólnoty.
 • Demo

  Niniejszym mamy zaszczyt przedstawić Państwu naszą ofertę na obsługę Państwa nieruchomości. Naszym nadrzędnym celem jest spełnienie Państwa oczekiwań, dlatego poza należytą starannością w zarządzaniu nieruchomością i dążeniem do minimalizacji kosztów jej funkcjonowania, oferujemy pełną przejrzystość naszych działań za pośrednictwem portalu MOJE MIESZKANIE

Obsługa administracyjno-prawna

 • przyjmowanie i załatwianie skarg i wniosków oraz udzielanie niezbędnych informacji właścicielom nieruchomości osobiście, telefonicznie oraz drogą elektroniczną
 • przedstawianie ofert do wyboru i akceptacji przez Zarząd Wspólnoty
 • kontrola nad firmami zapewniającymi należyty porządek i czystość pomieszczeń i urządzeń budynku służących do wspólnego użytku właścicieli lokali w sposób wynikający z zawartych umów
 • i obowiązujących przepisów
 • kontrola nad firmami zapewniającymi utrzymanie należytego porządku
 • i czystości terenu działki oraz chodników wzdłuż osiedla w sposób wynikający z zawartych umów i obowiązujących przepisów
 • ocena stanu bezpieczeństwa na nieruchomości, pozyskiwanie
 • w uzgodnieniu z Zarządem profesjonalnych opinii w tym obszarze, współpraca z Policją, Strażą Miejską oraz prywatnymi podmiotami gospodarczymi świadczącymi usługi w zakresie ochrony osób i mienia
 • prowadzenie korespondencji z urzędami, organami administracji, usługobiorcami oraz właścicielami w imieniu i w uzgodnieniu z Zarządem Wspólnoty
 • pozyskiwanie dodatkowych środków pozaczynszowych z nieruchomości w porozumieniu z Zarządem Wspólnoty, przygotowywanie umów z tym związanych i kontrola ich wykonywania
 • przygotowanie optymalnej polisy ubezpieczeniowej dla nieruchomości
 • doradztwo prawne w zakresie działania ustawy o własności lokali,
 • w sprawach pojawiających się w okresie pełnienia obowiązków administratora, w tym opracowywanie i opiniowanie projektów uchwał właścicieli lokali oraz projektów umów dotyczących Wspólnoty Mieszkaniowej
 • opracowanie niezbędnych regulaminów porządkowych i organizacyjnych
 • prowadzenie tablic ogłoszeniowych na nieruchomości
 • merytoryczna kontrola faktur dotyczących Wspólnoty

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z Działem Marketingu:


783 298 248