• Nowatorski system mailingowo-SMSowy
  Nowatorski system głosowania uchwał drogą elektroniczną.
  Nowatorski w swej szczegółowości wykaz kosztów w sprawozdaniach finansowych – faktura po fakturze. Nasi Mieszkańcy wiedzą o każdej złotówce wydanej z konta Wspólnoty.
 • Demo

  Niniejszym mamy zaszczyt przedstawić Państwu naszą ofertę na obsługę Państwa nieruchomości. Naszym nadrzędnym celem jest spełnienie Państwa oczekiwań, dlatego poza należytą starannością w zarządzaniu nieruchomością i dążeniem do minimalizacji kosztów jej funkcjonowania, oferujemy pełną przejrzystość naszych działań za pośrednictwem portalu MOJE MIESZKANIE

Obsługa techniczna

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego
 • przygotowywanie ujętych w planie gospodarczym remontów
 • i modernizacji (zbieranie ofert, udział w prowadzeniu przez Zarząd Wspólnoty negocjacji, przygotowywanie projektów umów, koordynacja podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania prac)
 • koordynacja i kontrola terminowości wykonania remontów i modernizacji ujętych w planie gospodarczym
 • zlecanie usuwania awarii, wykonywania bieżących napraw, przeglądów
 • i konserwacji substancji budowlanej, instalacji i pozostałej infrastruktury technicznej nieruchomości, a także koordynacja i kontrola terminowości wykonania ww. prac
 • zlecanie określonych przepisami okresowych kontroli technicznych, okresowych przeglądów nieruchomości oraz instalacji i urządzeń technicznych stanowiących jej wyposażenie, zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane, a także kontrolowanie terminowości wykonania ww. prac
 • zlecanie opinii, ekspertyz i innych opracowań
 • egzekwowanie usunięcia wad i usterek budowlanych budynku oraz instalacji i urządzeń zamontowanych w budynku (w tym w szczególności pisanie pism i ponagleń, odbywanie spotkań)
 • umożliwienie całodobowego kontaktu telefonicznego w celu zgłaszania
 • i usuwania awarii i ich skutków
 • zgłaszanie szkód w częściach wspólnych do Ubezpieczyciela
 • i monitorowanie przebiegu ich likwidacji

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z Działem Marketingu:


783 298 248