• Nowatorski system mailingowo-SMSowy
  Nowatorski system głosowania uchwał drogą elektroniczną.
  Nowatorski w swej szczegółowości wykaz kosztów w sprawozdaniach finansowych – faktura po fakturze. Nasi Mieszkańcy wiedzą o każdej złotówce wydanej z konta Wspólnoty.
 • Demo

  Niniejszym mamy zaszczyt przedstawić Państwu naszą ofertę na obsługę Państwa nieruchomości. Naszym nadrzędnym celem jest spełnienie Państwa oczekiwań, dlatego poza należytą starannością w zarządzaniu nieruchomością i dążeniem do minimalizacji kosztów jej funkcjonowania, oferujemy pełną przejrzystość naszych działań za pośrednictwem portalu MOJE MIESZKANIE

Przeprowadzenie odbioru nieruchomości od poprzedniego zarządcy/administratora

 • weryfikacja stanu przekazanych dokumentów prawnych, finansowych i technicznych
 • weryfikacja stanu przekazanych dokumentów dotyczących gwarancji na zainstalowane w budynkach i na terenie nieruchomości urządzenia
 • prowadzenie negocjacji zmierzających do uzyskania wszelkich brakujących lub uzupełnienia niekompletnych dokumentów
 • informowanie Zarządu Wspólnoty o wszelkich zaobserwowanych brakach i nieprawidłowościach, w szczególności wskazanie braków w dokumentacji powykonawczej budowy, w wyposażeniu (i dokumentacji tego wyposażenia) budynków Wspólnoty

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta, prosimy o kontakt z Działem Marketingu:


783 298 248